Časový rozpis

Vyberte si spôsob zobrazenia kalendára činností v aktuálnom týždni:

  • Týždeň - zobrazenie tabuľky aktuálneho týždňa s aktivitami
  • Mesiac - zobrazenie celého mesiaca
  • Rozvrh - zobrazenie riadkov s jednotlivými aktivitami

Aktivity sú určené pre všetkých, pokiaľ nie je pri aktivite napísané inak.

Po kliknutí na aktivitu sa zobrazí jej podrobnejší popis.